Skills for life

För att lyckas i livet och med det akademiska lärande

Skills for life - I förskolan och i de tidigare skolåren läggs grunden för det livslånga lärandet.

 

Det krävs mycket för att förskolan och skolan ska bli den bästa platsen för utveckling som man önskar varje barn. Självklara faktorer är goda relationer, att barnen känner tillit till sina pedagoger och kompisar, att samarbetet mellan hem och förskola/skola är bra, och att verksamheten/undervisningen motiverar och utmanar barnen utifrån deras individuella förutsättningar - det är det här som ger Skills for life.

Skills for life

Utöver detta krävs färdighetsutveckling. Lärandet från förskolan till gymnasiet handlar i huvudsak om färdighetsutveckling. Vissa färdigheter kan kallas akademiska. som till exempel att ”knäcka läskoden” eller att kunna ställa upp algoritmen. Det finns även en rad andra färdigheter som inte tillhör de akademiska, men som behövs som verktyg och grund för det akademiska lärandet. I skolan finns en rad ofta outtalade förväntningar, utöver kunskapskraven, som att ha överblick, inlevelseförmåga, förhålla sig till tid, planeringsförmåga, ha en väl fungerade “startknapp”, kunna växla fokus-aktivitet, kunna välja, vara motiverad, ha anpassningsförmåga, se sammanhang och mycket mer.  Här behöver eleverna hjälp av sina sociala och emotionella och självregleringsfärdigheter för att lyckas.

Många barn som har svårigheter i lärandet i skolan behöver just träning i dessa andra färdigheter som kan kallas grundläggande färdigheter eller exekutiva funktioner och har att göra med självreglering och sociala och emotionella färdigheter. Flera internationella studier visar att dessa färdigheter har stark inverkan på sådant som kommande hälsa, samarbetsförmåga, relationer, familjebildande, akademiska resultat, drogberoende och laglydighet

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
UA-117973757-1
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: