Skills for life

För att lyckas i livet och med det akademiska lärande

SEL -Socialt och Emotionellt Lärande

En färdighet kan beskrivas som en personlig förmåga, som med hjälp av kunskap och erfarenhet hjälper till att lyckas utföra en viss handling. Färdigheterna överlappar ofta varandra och kan förutsätta flera andra färdigheter för att fungera fullt ut. De grundläggande färdigheterna har en mycket viktig roll för att kunna tillgodogöra sig lärandet i skolan. Barn behöver utveckla en rad olika färdigheter som att fokusera uppmärksamhet på sina uppgifter, att kunna lyssna på sina pedagoger och kamrater, följa och repetera instruktioner, organisera arbetet eller leken, använda minnet och kunna fråga om hjälp när det behövs. /hands.jpg

Det behövs också emotionella och sociala färdigheter för lärandet då lärande sker i samspel med andra barn och vuxna. De behöver kunna reglera sina känslor om de blir för starka, sätta sig in i andras känslor och förstå att de kan förändras. Barn behöver lär sig samspelsfärdigheter tillsammans med andra barn som kommit lite längre. Genom att aktivt arbeta och stimulera utvecklandet av dessa färdigheter ökar möjligheterna för en god skolstart.

Flera samstämmiga studier visar att kompetens inom emotionella, sociala och självreglerande färdigheter påverkar det akademiska lärandet och hur man lyckas i livet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
UA-117973757-1