Skills for life

För att lyckas i livet och med det akademiska lärande

Om

Skills for life är ett utbildningsföretag som främst vänder sig till pedagoger inom förskolan och skolan. I fokus står de så viktiga självregleringsfärdigheterna, emotionella och sociala färdigheterna som barn behöver för att lyckas i skolan och i livet. Genom kunskap om dessa färdigheter får också pedagogerna en ökad kompetens och förståelse för barn som behöver  skickliga pedagoger, och ett professionellt språk som bidrar till fördjupat samarbete med hemmen. 

Utbildningarna och föreläsningarna hålls av Tina Palm, verksam specialpedagog som arbetar med utbildning/kompetensutveckling, handledning och konsultation. Tina är leg förskollärare, grundskollärare och specialpedagog med inriktning på barn och unga som behöver särskilt skickliga pedagoger. Tina har arbetat som specialpedagog inom centrala elevhälsan i olika kommuner i Skåne och Halland under de senaste 12åren. Där igenom har hon mött många pedagoger i utmaningen att kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar. Tina har även en Master i utbildningsvetenskap och gjort en större studie om hur pedagogers pedagogiska arbete påverkas när de att få utbildning i SEL- Socialt och emotionellt lärande som redskap

Utbildningarna och föreläsningarna hålls även av Lars Löwenborg, leg psykolog och psykoterapeut och har under de senaste 30 åren arbetat med förskola och skola som handledare och utbildare. Lars ingår också i ett internationellt nätverk för organisationen Committee for Children och har där medverkat i utarbetandet av de svenska versionerna av SEL-program som Stegvis, Stegen och Skolstegen. Lars är även författare till bl.a. boken Färdigheter för livet och Barns sociala och emotionella lärande: utifrån förskolans läroplan.

 Tillsammans har de utvecklat sina tankar om vilka förutsättningar barn behöver för att lyckas i livet och vilken kompetens pedagoger behöver för att öka de förutsättningarna. Det samarbetet har lett fram till en utbildningsserie med inrikting på Färdigheter för livet och lärandet och en bok Socialt och Emotionellt lärande -Om att lyckas i skolan och livet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
UA-117973757-1