Skills for life

För att lyckas i livet och med det akademiska lärande

NPF - Neuropsykiatiska funktionsvariationer

Person med NPF, neuropsykiatrisk funktionsvariationer hanterar, upplever och bearbetar ofta sinnesintryck och information på ett annat sätt. Forskning visar att drygt fem procent av barn och unga har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation som till exempel ADHD, autism eller Tourettes syndrom. Diagnoserna uppträder ofta i olika kombinationer och samexisterar ofta med andra typer av diagnoser. 

Diagnos kriterierna vid ADHD, utifrån DSM IV, är till exempel; har ofta svårt att vara stilla, har ofta svårt att vänta på sin tur, kastar ofta ut svar innan frågeställaren pratat färdigt, avbryter eller inkräktar ofta på andra (samtal eller lek), svårt att leka lugnt och stilla osv. Dessa beteendebeskrivningar skulle lika gärna kunna beskrivas utifrån färdigheter som behöver utvecklas som impulskontroll, vänta, lyssna, turtagning, fokusera uppmärksamhet med mera. Genom att beskriva olika beteende utifrån färdigheter utvecklas ett relationellt förhållningssätt som ökar barns möjlighet att få pedagogiskt stöd i att utveckla sina färdigheter och därmed klara fler miljöer. För oavsett diagnostiserad neuropsykiatisk funktionsvariation eller inte så är färdigheter utvecklingsbara hos alla människor, genom hela livet.

När man kopplar beteende till olika färdigheter utvecklas ett professionellt språk som bidrar till att kommunikationen blir tydligare och mer lösningsfokuserad i samtal med kollegor och vårdnadshavare. Istället för att beskriva barnets svårighet, “barnet har koncentrations-svårigheter och är utagerande”, kan pedagogerna istället använda färdighetsbegrepp “barnet behöver träna på att lyssna, fokusera och hantera starka känslor”. Färdighetsbegreppen hjälper till att ha ett utvecklingsfokus.                                                                                                                                                                                                        Föreläsning/Utbildning inom NPF finns under nästa flik

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
UA-117973757-1