Skills for life

För att lyckas i livet och med det akademiska lärande

Utbildningar & Föreläsningar

Om Sociala och Emotionella Färdigheter

Utifrån ett relationellt lärperspektiv med pedagogiska tips anpassas innehållet utifrån önskemål och behov, och kan erbjudas som föreläsning eller processutbildning.

EXEMPEL:

Processutbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Färdigheter för lärande -självreglerande och socioemotionella färdigheters avgörande betydelse för det akademiska lärandet och ett gott liv.

Innehåll: Utifrån ett pedagogiskt lärperspektiv ges fördjupade kunskaper om Sociala och emotionella färdigheter, deras betydelse och vilka förutsättningar som är viktiga för barn/elevers lärande. Genom ett relationellt förhållningssätt få pedagogerna även träna sig i att upptäcka hur barns/elevers beteende kan kopplas till olika färdigheter och hur de kan utveckla dem hos barnen/eleverna.

Upplägg: Utbildning är på 3 tillfällen á 3h fördelat på två terminer med kollegialt arbete där emellan och utgår från ett relationellt perspektiv, beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund. Utvärderingar från andra förskolor och skolor som deltagit finns att ta del av. 

Även enstaka föreläsningar kan bokas utifrån önskemål.

Pedagogiska läromedel: Stegen och Skolstegen

Materialet bygger på forskning och beprövad erfarenhet om vilka färdigheter barn behöver för att lyckas i skolan och livet. Genom materialet tränas färdigheter som hjälper barnen att styra sig själva och hantera relationer och samspel. Något som främjar allt lärande och är proaktivt och rustar barnen inför olika situationer i vardagen.

Om Neuropsykriatiska funktionsvariationer

Studierna visar att en av pedagogers största utmaningen är att inkludera barn/elever med beteenderelaterande svårigheter. Det råder en osäkerhet bland pedagogerna i hur man kan undervisa och stödja dessa barn/elever. Det kan vara barn/elever som stör undervisningen eller verksamheten, som har svårt att koncentrera sig och/eller som ofta hamnade i konflikter etc. Dessa barn/elever upplever ofta pedagogerna svåra att hantera och hjälpa. Det handlade ofta om barnets/elevens självreglerande färdigheter, som barnet/eleven ännu inte hade egna nycklar till. Det kan handla om “Barn med neuropsykiatiska funktionsvariationer som exempelvis ADHD eller Autism, men också om barn/elever som inte fått det stöd de behövs för att utvecklas optimalt. Denna grupp är ingen homogengrupp, utan bakom varje beteende finns ett behov.

Föreläsning/utbildning är utifrån ett relationellt förhållningssätt med kunskapfördjupning kring NPF, stategier och pedagogiska metoder och eventuella önskemål och behov.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
UA-117973757-1